Polityka Prywatności - sklep internetowy Ski Race Center

Polityka Prywatności

Firma Ski Race Center – Jacek Mieszczak zobowiązuje się do ochrony Państwa danych oraz prywatności działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz prywatności.

Polityka Prywatności wyjaśnia  w jaki sposób oraz w jakim celu gromadzimy i przetwarzamy Państwa, a także określa zasady, jakich przestrzegamy przechowując i przetwarzając dane osobowe. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Przyjmujecie Państwo do wiadomości oraz wyrażacie zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych zgodnie z poniższą polityką prywatności przez administratora danych - Jacka Mieszczaka prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Ski Race Center – Jacek Mieszczak

Polityka ma zastosowanie do danych osobowych zgromadzonych w związku z wszelkimi formami kontaktu, procesu składania i finalizacji zamówień oraz dostaw, danych zebranych i przetwarzanych podczas obsługi posprzedażowej w formie elektronicznej, a także pozyskanych w drodze bezpośredniego kontaktu i obsługi podczas sprzedaży stacjonarnej, czy też realizacji usług, a także podczas realizacji wszelkiego rodzaju kampanii promocyjnych, testów sprzętu oraz imprez dla klientów.

Publikowane przez nas treści, a także przekaz pojawiający się podczas naszych akcji promocyjnych mogą zawierać linki i mogą odnosić się do stron internetowych innych podmiotów, które posiadają własne polityki prywatności. Ski Race Center nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności współpracujących z firmą podmiotów trzecich.

W sytuacji w której zgodnie z obowiązującym prawem niezbędna jest Państwa zgoda dotycząca polityki prywatności, może ona zostać wyrażona poprzez zaznaczenie okna, pola wyboru, bądź przycisku poświadczającego zgodę, może być także wyrażona poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień na Państwa urządzeniach, które definiują i pozwalają na wymianę oraz zapis danych podczas korzystania z usługi strony internetowej lub innej usługi lub aplikacji.  Zgoda może być również wyrażona za pośrednictwem innego oświadczenia lub zachowania wyraźnie wyrażającego Państwa zgodę na przetwarzanie danych.

ZEBRANE DANE

Zwykle gromadzimy Państwa dane kiedy dokonujecie Państwo zakupu na naszej stronie internetowej, rejestrujecie się zakładając konto lub wypełniacie Państwo formularze kontaktowe, bądź wykonujecie czynności posprzedażowe, takie jak reklamacje, czy zwroty. Gromadzimy je także w innych okolicznościach podczas realizacji zamówień telefonicznych oraz obsługi bezpośredniej. Dane gromadzimy także, gdy korzystacie Państwo z wszelkich form kontaktu lub odwiedzacie nasz sklep stacjonarny celem wykonania usług, dokonania zakupów, czy zlecenia zamówień. Dane są także gromadzone podczas akcji promocyjnych, działań marketingowych, a także podczas testów sprzętu oraz udostępnienia – wypożyczania sprzętu sportowego.  Poniżej przedstawiamy rodzaj danych, jakie mogą być zbierane:

Informacje, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa

Informacje przekazują nam Państwo w formularzach kontaktowych, w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym, w procesie zakupowym, przy wykonywaniu czynności posprzedażowych, a także podczas kontaktu bezpośredniego i wszelkiego rodzaju interakcji, w której podajecie Państwo swoje dane takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki, dane rozliczeniowe, nazwa użytkownika, hasło, inne dane potwierdzające tożsamość. Dodatkowo do realizacji powyższych czynności gromadzimy dane kontaktowe takie jak adres e-mailowy, numer telefonu. Służą one głównie realizacji standardowych czynności związanych ze sprzedażą, płatnością, dostawą, realizacją usług, wprowadzaniem i i realizacją zamówienia, obowiązkowej ewidencji sprzedaży, prowadzenia ksiąg podatkowych. Przy realizacji zamówień mogą pojawić się sytuacje, w których mogą Państwo przesyłać dane innych osób, na przykład w sytuacji, w której odbiorcą przesyłki jest osoba trzecia.

Możemy także zbierać dane demograficzne statystyczne, lokalizacyjne, informacje dotyczące Państwa aktywności, opinie, informacje zwrotne dot. procesu zakupu oraz produktów, a także jakości obsługi. Służą one do analizy procesów zakupowych, a także do optymalizacji oferty. Mogą zostać użyte do czynności marketingowych

Informacje techniczne

W sposób zautomatyzowany zbieramy informacje dotyczące Państwa aktywności na naszej stronie.  Mogą nimi być adresy IP, czas spędzony na stronie, liczba wizyt, ścieżka kolejnych podstron, informacja o produktach umieszczonych w koszykach, obserwowanych produktach, strony, bądź źródła, które rekomendowały naszą stronę, odnośniki odsyłające, przez które dostajecie się Państwo na naszą stronę. Treści, które Państwo przeglądacie, ilości kliknięć banerów, reklam. Typ urządzenia lub przeglądarki, za których pomocą odwiedzacie Państwo naszą stronę. Informacje lokalizacyjne. Informacja o lokalizacji wymaga jednak wcześniejszej zgody, która może być wyrażona w stosunku do poszczególnych usług. Prosimy o zapoznanie się z polityką plików cookies, opisanej szczegółowo w poniższej sekcji.

Dane szczególne

Z uwagi na profil działalności możemy zbierać od Państwa informacje dotyczące stanu zdrowia, takich jak poziom sprawności fizycznej, przebyte kontuzje, dodatkowo na etapie doboru specjalistycznego sprzętu możemy zwracać się z prośbą o informacje dotyczące posiadanego przez Państwa sprzętu, jego stanu technicznego i parametrów. Dane te służą do precyzyjnego dopasowania sprzętu do warunków fizycznych. Odmowa udzielenia takich informacji może uniemożliwić odpowiedni dobór sprzętu, rzetelne wykonanie usługi oraz właściwe bezpieczne dopasowanie.

Dane pozyskane od podmiotów trzecich.

Poza danymi uzyskanymi bezpośrednio od Państwa podczas jakiejkolwiek interakcji możemy również otrzymywać dane od firm je udostępniających lub oraz rejestrów zgodnie z obowiązującym prawem.

Dane transakcyjne

Gromadzimy dane związane z zakupami w naszym sklepie, napływającymi zapytaniami, wprowadzanymi zamówieniami. Często zawierają one dane związane z płatnością, takie jak numer rachunku, dane adresowe i identyfikacyjne podmiotów na które wystawiamy faktury, szczegóły dotyczące dostawy, a także innych danych związanych z transakcjami. Służą nam do ewidencji sprzedaży rachunkowości i rozliczeń, zaspakajania roszczeń, bądź bronienia się przed realizacją ew. roszczeń.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Ski Race Center – Jacek Mieszczak przetwarza Państwa dane osobowe w celach sprecyzowanych w niniejszej Polityce Prywatności. Dane mogą być przetwarzane w wielu celach jednocześnie.

Realizacja zamówień – dostarczenie produktów, finalizacja transakcji.

Możemy przetwarzać Państwa dane w celu sprawnego i rzetelnego wykonania dostawy pruduktu lub wykonania usługi, a także spełnienia państwa oczekiwań w toku realizacji zamówienia, a także wykonania niezbędnych czynności związanych z obsługą klienta i całkowitym wykonaniem umowy pomiędzy Państwem, a Ski Race Center.

Obsługa posprzedażowa.

Możemy przetwarzać Państwa dane w tokurealizacji czynności posprzedażowych, takich jak zwroty, reklamacje, przyjęcie na serwis gwarancyjny, personalizacja sprzętu lub wszelkie inne czynności niezbędne do obsługi Państwa zapytań i wniosków.

Doskonalenie procesu sprzedażowego oraz podnoszenie jakości obsługi i wykonywanych usług

Możemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu podnoszenia jakości naszej obsługi, a także w celu odpowiedniego doboru jakości i rodzaju naszych produktów i usług. Analizy bazują zwykle na danych ogólnych statystycznych, będących wypadkową zbiorczych danych, bez konieczności identyfikacji. Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe w celu personalizacji oferty, indywidualizacji w oparciu o zgromadzone dane osobowe. Celem jest takiego działania jest dostarczenie zindywidualizowanej oferty np. w nośnikach marketingowych, w sekcjach produktów rekomendowanych, w bezpośrednich narzędziach wyświetlających spersonalizowane oferty. Dane mogą być użyte w celach marketingowych. Dane użyte do personalizacji marketingu przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem.

Tworzenie profilu

Możemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane w celu stworzenia profilu, które wykorzystamy w spersonalizowanym marketingu. Celem profilowania jest dostarczenie Państwu oferty „skrojonej na miarę”, ułatwienia wyboru i ograniczenia zbędnych informacji, a przez to podniesienie jakości naszej obsługi i zaoszczędzenie Państwa czasu. Profilowanie może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Służy analizie Państwa preferencji i upodobań, pozwala na ograniczenie komunikacji do promowania trafnie dobranych dopasowanych do Państwa preferencji produktów, a także treści o tematyce, będącej w obrębie Państwa zainteresowania.

 

Komunikacja i marketing

Możemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu komunikacji marketingowej. Mogą one dotyczyć naszych produktów, akcji promocyjnych, akcji serwisowych, specjalnych spersonalizowanych ofert. Możemy także kontaktować się w celu zebrania opinii dot. produktów, usług i poziomu obsługi.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Ski Race Center – Jacek Mieszczak może przekazać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim zgodnie z zasadami nieniejszej Polityki Prywatności.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Ski Race Center – Jacek Mieszczak stosuje środki organizacyjne i techniczne, aby zapobiec i zminimalizować ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W celach bezpieczeństwa możemy tworzyć kopie zapasowe danych, aby zapobiec ich zniszczeniu.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania informacji, a także do wglądu w Państwa dane osobowe, które zebraliśmy. W każdym momencie mogą Państwo zażądać utajnienia uzupełnienia lub sprostowania danych, które Państwa dotyczą i są w naszym posiadaniu, a także ich usunięcia, jeśli okażą się niekompletne, nieprawdziwe, niepotrzebne, lub nieaktualne. Zastrzegamy jednak, że nie będziemy w stanie ich usunąć, jeśli zgodnie z obowiązującym prawem będziemy zmuszeni do ich przechowywania lub ich przechowywanie bądź przetwarzanie będzie konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń tudzież będzie konieczne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Mają Państwo także prawo do wglądu do zgromadzonych przez nas danych, które Państwa dotyczą, w każdej chwili mogą Państwo zażądać ich otrzymania w formie elektronicznej. Możecie Państwo także zwrócić się z żądaniem ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych osobowych,  także w sytuacji, kiedy przetwarzanie danych zostało uznane za niezgodne z prawem lub gdy dane osobowe nie są już potrzebne lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu, a występowanie uzasadnionych podstaw do przetwarzania jest przedmiotem ciągłych rozważań.

 

W każdej chwili mają Państwo możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu danych w celach marketingowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, profilowania, w zakresie, w którym przetwarzanie to jest związane z takim marketingiem. Jeżeli Państwa dane są w tym powyższym zakresie przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo taką zgodę wycofać w każdym momencie.

 

Polityka Cookies (CIASTECZKA)

Nasz sklep internetowy korzysta z tzw. „ciasteczek”, czyli plików tekstowych cookies, które zapisują informacje na Państwa urządzeniach. Dane te pozwalają na korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony, ułatwiają korzystanie eliminując konieczność powtórnego wprowadzania danych w formularza. Pozwalają także na zapisanie produktów umieszczonych w koszyku zakupowym w sytuacji, w której proces zakupu został przerwany podczas ostatniej wizyty, pozwalają więc zapamiętać informacje dot. Państwa sesji na naszej witrynie. Pliki te dostarczają nam także informacji związanych z ruchem na poszczególnych podstronach, są używane do tworzenia profili, dostarczają nam informacje dotyczące Państwa aktywności na naszej stronie. Takich informacji używamy także w celach marketingowych oraz statystycznych.

W ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W każdym momencie mogą Państwo blokować wykorzystywanie plików cookies, a także usunąć zapisane dotychczas na Państwa urządzeniach pliki cookies.  Szczegółowe informacje dotyczące ustawień cookies znajdą Państwo korzystając z funkcji  „pomoc” w Państwa przeglądarce internetowej. Więcej informacji o ciasteczkach znajdą Państwo także w Wikipedii.

Dalsze korzystanie z serwisu bez wprowadzenia zmian ustawień dotyczących cookies jest równoznacznie z akceptacją plików cookies, co z kolei wiąże się z zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach.

Przyjmujecie Państwo do wiadomości oraz wyrażacie zgodę na przechowywanie plików cookies, a także wyrażacie Państwo zgodę na dostęp przez nas do  identyfikatorów takich jak pliki cookies oraz informacji.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody. Cofnięcie zgody nie zabiera prawa do przetwarzania Państwa danych zebranych za wcześniejszą zgodą.

Może się to jednak wiązać ze znacznym ograniczeniem do dostępu do poszczególnych podstron, a także do zmniejszenia funkcjonalności naszego sklepu internetowego.