Regulamin sklepu internetowego Ski Race Center. Kupuj bezpiecznie sprzęt narciarski i rowerowy w profesjonalnym

Regulamin Sklepu internetowego Ski Race Center

Postanowienia ogólne:

 1. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego w sieci Internet pod adresem: www.skiracecenter.pl (dalej „Sklep internetowy”) jest Jacek Mieszczak, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Ski Race Center – Jacek Mieszczak z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy al. Jerozolimskich 424A,wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 937-24-52-499, REGON: 146-915-025 (dalej „Ski Race Center”.)
 2. Ski Race Center prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Produkty oferowane przez Ski Race Center w Sklepie internetowym są produktami fabrycznie nowymi, chyba że co innego wskazano w opisie produktu.
 4. Ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto.
 5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedaż poza granice Rzeczpospolitej Polskiej (na terenie Unii Europejskiej) możliwa jest jedynie po wcześniejszym kontakcie ze Ski Race Center.
 6. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zamówienia:

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wypełnienie formularza zamówienia, telefonicznie, poprzez e-mail lub w siedzibie Ski Race Center. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą jego przyjęcie.
 2. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji pod warunkiem dostępności towaru w magazynie Ski Race Center. W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefonicznie. W przypadku częściowego braku dostępności towaru objętego zamówieniem klient podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (ew. anulowaniu całości zamówienia, częściowej realizacji zamówienia, czy zwiększenie czasu na realizację zamówienia).
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Ski Race Center przyjęcia zamówienia.
 4. W przypadku braku towaru na stanie Ski Race Center zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku podania niepełnych danych niezbędnych do realizacji zamówienia Ski Race Center skontaktuje się z klientem poprzez e-mail lub telefon celem ich weryfikacji.
 6. Termin realizacji zamówienia towarów dostępnych w magazynie Ski Race Center wynosi nie więcej niż 14 dni od momentu zaksięgowania zapłaty za zamówienie w przypadku przelewu zwykłego, od od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności online lub od otrzymania informacji o wyborze sposobu płatności za pobraniem.
 7. Zamówienia realizowane są w godzinach pracy Ski Race Center, które zostały podane w dziale kontakt.

Płatności:

 1. Klient Sklepu internetowego ma prawo do wyboru następujących form płatności:

a) za pobraniem;

b) przedpłata przelewem na konto Ski Race Center;

c)za pośrednictwem płatności online

I)szybkim przelewem

II)systemem płatności BLIK

II)systemem płatności ratalnych Credit Agricole

IV)kartą płatniczą/kredytową - obsługiwane karty:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

d) płatność gotówką w siedzibie Ski Race Center;

 1. Ceny dostawy lub informację o odstąpieniu od opłaty za dostawę określone są na stronie Sklepu internetowego w dziale "dostawy".
 2. Potwierdzeniem zakupu jest paragon lub Faktura VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT klient powinien skontaktować się ze Ski Race Center lub zaznaczyć taką potrzebę w formularzu.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostawa towaru:

 1. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firm wysyłkowych DHL, UPS lub innej firmy podanej na stronie Sklepu internetowego w dziale "Koszty dostawy".
 2. Możliwy jest odbiór osobisty towaru w siedzibie Ski Race Center.
 3. Klient wybiera sposób dostawy składając zamówienie.
 4. W przypadku uszkodzenia przesyłki klient powinien niezwłocznie zawiadomić Ski Race Center.

Reklamacje:

 1. Ski Race Center uwzględnia reklamacje klientów w przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w chwili jego wydania na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Przez towar konsumpcyjny rozumie się rzecz ruchomą nabywaną przez osobę fizyczną w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
 3. Klient może złożyć reklamację na formularzu reklamacyjnym Ski Race Center.
 4. Składając reklamację klient może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 5. Ski Race Center ustosunkuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w powyższym terminie uważa się, że reklamacja została uznana zgodnie z żądaniem klienta.
 6. Ski Race Center pokryje koszty odesłania towaru w przypadku uznania reklamacji.
 7. Reklamowany towar należy wysłać do siedziby Ski Race Center, tj. na adres:

Ski Race Center – Jacek Mieszczak

al. Jerozolimskie 424A

05-800 Pruszków

Zwroty:

 1. W terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www Ski Race Center. Wzór oświadczenia. Do oświadczenia należy dołączyć kopię paragonu lub faktury zakupu.
 2. Zwracany towar odsyłać należy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany towar powinien być pełnowartościowy i nadawać się do ponownej sprzedaży. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 3. Ski Race Center gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, jaką zapłacił klient wraz z kosztem najtańszej dostępnej formy przesyłki. Jeżeli klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Ski Race Center nie ponosi kosztów odesłania produktu przez klienta.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Ski Race Center zwróci pieniądze niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni na rachunek bankowy wskazany przez klienta.
 6. Zwracany towar wysyłać należy do siedziby Ski Race Center, tj. na adres:

Ski Race Center – Jacek Mieszczak

al. Jerozolimskie 424A

05-800 Pruszków

Ochrona danych osobowych:

 1. Zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych zostały dostosowane do obowiązujących wymogów prawnych i zdefiniowane w Polityce prywatności 

Postanowienia końcowe:

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 z późn. zm.).
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu internetowego, tj. od 11.06.2014