Regulamin promocji "Kupuj bez ryzyka"

Promocja

Kupuj bez ryzyka

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Organizatorem sprzedaży premiowanej jest Ski Race Center - Jacek Mieszczak, z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 424, 05-800 w Pruszkowie NIP: 9372452499, zwana dalej „organizatorem”.

2.         Partnerem sprzedaży premiowanej jest Amer Sports Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-323, przy ulicy Opolskiej 110, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, pod nr KRS 0000233011, posługująca się numerem NIP: 526-285-53-43,

3.         W ramach sprzedaży premiowej w stacjonarnych i internetowych sklepach organizatora zostanie umożliwione nabywcom sprzętu sportowego (nart, butów narciarskich,) marki SALOMOM i ATOMIC dokonanie zwrotu nieużywanego sprzętu na warunkach określonych poniżej. Rodzaje sprzętu będącego w promocji

 

2. OGÓLNE ZASADY

1.       Sprzedaż premiowa jest organizowana w okresie zimowym do odwołania nie później niż do dnia 31 stycznia 2021.

2.       Sprzedaż premiowa obowiązuje w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym.

3.       Pełnoletnie osoby będące konsumentami (Klienci), które w okresie wskazanym powyżej dokonają u organizatora zakupu sprzętu narciarskiego tj. nart, butów, marki SALOMON lub ATOMIC z kolekcji na sezon 2020/2021, wskazanych na ulotkach promocyjnych, będą mogli do 31 stycznia  2021 roku dokonać ich zwrotu pod warunkiem, że sprzęt narciarski  nie będzie używany i nie będą nosiły żadnych śladów użytkowania, a buty narciarskie nie będą do tego czasu spersonalizowane. Personalizacją jest ich modyfikacja, która zachodzi na poziomie skorupy oraz buta wewnętrznego, polega ona zarówno na termicznej obróbce w celu dopasowania skorup, jak i butów wewnętrznych, montażu lifterów, frezowania i innej obróbki pozostawiającej trwały ślad.

4.       Warunkiem dokonania zwrotu sprzętu narciarskiego poza warunkiem wskazanym wyżej, jest przedstawienie dowodu zakupu w oryginale.

5.       Sprzęt narciarski musi być w oryginalnym opakowaniu i musi  posiadać wszelkich fabryczne  oznaczenia, załączenia i  metki,

6.       Zwrotu można dokonać w godzinach otwarcia sklepów poprzez fizyczne dostarczenie na własny koszt i ryzyko zwracanego sprzętu narciarskiego na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

7.       Zwrotu można dokonać do końca stycznia 2021 roku.

8.       W przypadku skorzystania z uprawnienia do zwrotu sprzętu narciarskiego umowę sprzedaży w zakresie zwracanego sprzętu uważa się za niezawartą, z zastrzeżeniem, że skuteczność oświadczeń o chęci skorzystania z prawa do zwrotu jest warunkowana spełnieniem obowiązków i warunków określonych w niniejszym regulaminie (umowne prawo odstąpienia).

9.       Zwrot sprzętu narciarskiego powinien zostać udokumentowany poprzez podpisanie przez klienta oraz pracownika sklepu przyjmującego zwrot dokumentu w formie zwrotu do paragonu (dowodu sprzedaży).

10.   Zwrotowi podlega sprzęt narciarski, jeżeli płatność była dokonana za pomocą karty płatniczej wraz z pochodnymi metodami akceptowalnymi przez terminale płatnicze (telefon komórkowy, Blik, itp.), gotówkę lub kartę podarunkową sklepu na ustalonych w niej warunkach. Zwrotowi nie podlega sprzęt narciarski zakupiony za pomocą bonów SODEXO oraz bonów lub innych dokumentów o podobnym charakterze nie wydawanych przez organizatora lub partnera. Zwrotowi nie podlega sprzęt narciarski opłacany sprzedażą ratalną.

11.   Jeżeli zwrócony sprzęt narciarski był objęty jakimkolwiek rabatem, nie jest on ponownie naliczany dla ewentualnej nowej sprzedaży ani nie podlega (rabat) wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

12.   Za zwrócony sprzęt narciarski w zależności od formy płatności Klient otrzyma w gotówce lub bezgotówkowo (w przypadku płatności bonem podarunkowym otrzyma nowy bon podarunkowy) równowartość ceny wskazanej w dowodzie zakupu.

13.   Pracownicy sklepu są uprawnieni do weryfikacji spełnienia przez Klienta warunków opisanych w niniejszym regulaminie.

14.   Promocje i rabaty nie łączą się.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Regulamin powinien znajdować się dla Klientów do wglądu w sklepie organizatora oraz na strona internetowych organizatora i partnera.

2.       Zapytania związane z wyjaśnieniem zasad sprzedaży mogą być kierowane również  na adres organizatora na adres mailowy: ksiegowosc@skiracecenter.pl