Regulamin- Stacja Eksperta - darmowy serwis nart

 

Zasady sprzedaży premiowej nart marek SLOMON i ATOMIC z kolekcji FW 2019/2020 – „Darmowy serwis nart”

 

  1.                     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej jest SKI RACE CENTER – Jacek Mieszczak, Al. Jerozolimskie 424a 05-800 Pruszków

1.2. W ramach sprzedaży premiowej w wybranych sklepach stacjonarnych w Polsce tj. w sklepach Stacja Eksperta, których lista znajduje się na www.stacjaeksperta.pl

Organizator umożliwi nabywcom, którzy zakupią w terminie od 1 listopada 2019 do 30 listopada 2019 roku narty marek SALOMON lub ATOMIC z kolekcji FW 2019/2010 wykonanie darmowego serwisu nart na zasadach podanych poniżej.

1.3              Sprzedaż  promocyjna możliwa jest jedynie do wyczerpania zapasów w/w nart.

 

II.            OGÓLNE ZASADY

2.1. Sprzedaż premiowa organizowana jest w okresie od 01.11.2019 do 30.11.2019 roku lub do wyczerpania zapasów promocyjnych nart marek SALOMON i ATOMIC z kolekcji FW 2019/2020 w wymienionych Sklepach w punkcie 1.2 niniejszego regulaminu.

2.2. Nabywcy nart marek SALOMON lub ATOMIC z kolekcji FW 2019/2010 otrzymają Voucher na darmowy serwis nart do wykorzystania przed lub po sezonie od 1.11.2019 do 28.02.2020.

2.3 Voucher na darmowy serwis może być wykorzystany jedynie w Sklepie (punkcie), w którym zostały zakupione narty. Zakres serwisu określa każdorazowo Sklep, decyzja należy jedynie do osoby wykonującej serwis. 

2.4 Voucher może zostać wykorzystany na serwis nart marek SALOMON lub ATOMIC

2.5 Voucher nie może zostać wykorzystany poza okresem 1.11.2019 - 28.02.2020. Voucher po 28.02.2020 wygasa.

2.6. Voucher może być wykorzystany tylko raz (serwis albo przed sezonem albo po sezonie).

2.7. Voucher nie może zostać wymieniony na gotówkę, bonusy, karty zakupowe itp. Z vouchera nie może zostać wydana reszta.

2.8. Aby wykorzystać Voucher i uzyskać w/w darmowy serwis nabywca musi okazać paragon zakupu

2.9. Zwroty: warunki zwrotów określa ogólny regulamin Sklepu. W przypadku dopuszczalności zwrotów przez dany Sklep, zwrot jest nadto możliwy jedynie pod warunkiem, że zwracany jest także niewykorzystany Voucher. Po wykorzystaniu Vouchera nie możliwy zwrot ani wymiana towaru. Wymiana: w przypadku wymiany towaru za obowiązujący regulamin przyjmuje się regulamin wewnętrzny obowiązujący w sklepie biorącym udział w sprzedaży premiowej. Po wykorzystaniu Vouchera nie jest możliwa wymiana towaru.

 

2.10. Reklamacja: W przypadku uznanej reklamacji towaru  objętego promocją, za obowiązujący regulamin przyjmuje się regulamin wewnętrzny sklepu biorącego udział w sprzedaży premiowej oraz przede wszystkim postanowienia kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta

2.11. Powyższe zapisy z pkt. 2.9. i 2.10. nie dotyczą zwrotów/wymiany w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynikającej z Kodeksu Cywilnego lub gwarancji jeżeli została udzielona na dany towar przez producenta.

2.12. Powyższe zasady zwrotów i wymiany w żaden sposób nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa o konsumentach i będą realizowane zgodnie z ich poszanowaniem.

2.13. W sprzedaży premiowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Sklepów wymienionych w punkcie 1.2 niniejszego regulaminu.

2.10. Promocje i rabaty nie łączą się.

 

III            . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1 Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Organizatora, to jest w Amer Sports Poland Sp. z o.o. ul. Opolska 110, 31-323 Kraków oraz na stronie internetowej https://skiracecenter.pl/content/34-regulamin-SE-serwis-nart jak i w sklepach biorących udział w sprzedaży premiowej.

3.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw. Wszelkie informacje o sprzedaży premiowej w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny i wiążące są jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

3.3 Organizator może w każdym czasie z ważnych powodów zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu, co staje się skuteczne z chwilą opublikowania zmian na stronie www. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.

3.4 Organizator sprzedaży premiowej zastrzega sobie prawo odwołania niniejszej sprzedaży premiowej w każdym czasie co nie może naruszać praw nabytych Uczestników.

 

3.5. Wszelkie zapytania związane ze sprzedażą premiową powinny być kierowane na adres Amer Sports Poland Sp. z o.o. ul. Opolska 110, 31-323 Kraków lub Ski Race Center – Jacek Mieszczak Al. Jerozolimskie 424a 05-800 Pruszków